th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์และเรือรักษาการณ์ ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557
(07-11-2557)

กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์ และเรือรักษาการณ์ เพื่อลงเรือปฏิบัติหน้าที่ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557 โดยมีนายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้า ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวฯ ในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค ปากคลองตลาด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร                                             กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่  เรือตรวจการณ์และเรือรักษาการณ์ 
                                                                           ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557

          รองปลัดกระทรวงคมนาคม (นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์) เป็นประธาน พิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาการณ์ทางน้ำ เพื่อลงเรือปฏิบัติหน้าที่ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557 พร้อมทั้งร่วมลงเรือ “เจ้าท่า 37” ตรวจเรือรักษาการณ์  หมู่เรือตรวจการณ์ และตรวจตราการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ดูแลความเรียบร้อยของการใช้โป๊ะและท่าเทียบเรือโดยสารต่าง ๆ  ตามแผนรักษาการณ์ทางน้ำช่วงเทศกาลลอยกระทง ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.45 น. ณ ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค ปากคลองตลาด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ของกรมเจ้าท่า ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
 กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ดูแลการเดินเรือและการสัญจรทางน้ำ  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้กำหนดมาตรการความปลอดภัย และการควบคุมการจราจรทางน้ำในวันลอยกระทงคืนวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557  โดยขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบกิจการ ผู้ใช้เรือ ผู้ครอบครอง  โป๊ะเทียบเรือติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่สามารถรับน้ำหนักในที่มองเห็นชัดเจน พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดทั่วบริเวณโป๊ะเรือและทางขึ้น-ลง ต้องมีพวงชูชีพประจำทุกโป๊ะ อีกทั้งให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ทำการตรวจสภาพเรือให้มีความปลอดภัย  ให้มีป้ายระบุจำนวนผู้โดยสารติดอยู่ข้างตัวเรือ มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น เบาะชูชีพ  เสื้อชูชีพ และเครื่องมือดับเพลิง  ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ประชาชนทั่วไปก็ให้ระมัดระวังในการขึ้น-ลงเรือ หรือในขณะเรือโคลงให้ผู้โดยสารพยายามจับพนักที่นั่ง รวมทั้งแต่งกายให้เหมาะสมและถอดง่ายเพื่อสะดวกแก่ผู้ช่วยเหลือ ห้ามดื่มสุราหรือเสพของมึนเมา  ห้ามจุดดอกไม้ไฟในเรือ บนโป๊ะท่าเทียบเรือ เพราอาจทำให้เกิดอันตรายแก่เรือลำอื่นและประชาชนทั่วไปได้ โดยเรือทุกลำ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเรือรักษาการณ์  และตามท่าเรือต่าง ๆ หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 500 - 1,000 บาท และกรมเจ้าท่า มีอำนาจยึดประกาศนียบัตรของผู้ควบคุมเรือได้
 นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ในปีนี้จะมีการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ  ในคืนวันลอยกระทงในปี 2557 นี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมฯ รวมทั้งสิ้น 189 คน.พร้อมด้วยเรือยนต์ตรวจการณ์จำนวน 15 ลำ แยกเป็น เรือตรวจการณ์ทั่วไป 2 ลำ  เรือรักษาการณ์ประจำพื้นที่ 13 ลำ เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ 30 คน เจ้าหน้าที่คนประจำเรือ 38 คน เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ จำนวน 63 ท่าเรือ กำลังพล 112 คน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ 9 คน เครือข่ายอาสาวารี กรมเจ้าท่า และยังได้รับความร่วมมือ  จากหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอเต็กตึ้งฯ มูลนิธิร่วมกตัญญู สมาคมเรือไทย หน่วยแพทย์กู้ชีวิต สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   เรือด่วนเจ้าพระยา และศูนย์ปลอดภัยกระทรวงคมนาคม ในการประสานความร่วมมือกันอีกด้วย ทั้งนี้ กรมเจ้าท่ายังได้จัดเตรียมกระชอนสำหรับการลอยกระทงไว้ตามท่าเรือต่าง ๆเพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชน
 ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลัง ความสามารถ กรมเจ้าท่า จึงได้จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำ (ส่วนกลางตั้งอยู่ที่กรมเจ้าท่า ส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ) โดยประชาชนสามารถ   แจ้งเหตุทางน้ำและเรื่องร้องทุกข์ต่าง ๆ ได้ที่ สายด่วน 1199 หรือ 0 2233 0437 ตลอด 24 ชั่วโมง


ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์และเรือรักษาการณ์ ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557  กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์และเรือรักษาการณ์ ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557  กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์และเรือรักษาการณ์ ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557    กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์และเรือรักษาการณ์ ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557  กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์และเรือรักษาการณ์ ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557  กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์และเรือรักษาการณ์ ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557  กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์และเรือรักษาการณ์ ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557  กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์และเรือรักษาการณ์ ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557  กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์และเรือรักษาการณ์ ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557  กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์และเรือรักษาการณ์ ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557  กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์และเรือรักษาการณ์ ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557  กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์และเรือรักษาการณ์ ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557  กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์และเรือรักษาการณ์ ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557  กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์และเรือรักษาการณ์ ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557  กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์และเรือรักษาการณ์ ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557  กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์และเรือรักษาการณ์ ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557         


เอกสารแนบ:


ไฟล์ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 53.doc
back to top