th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย ตรวจความเรียบร้อยของยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค
(03-11-2557)เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย ตรวจความเรียบร้อยของยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค เพื่อต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เดินทางตรวจราชการทางน้ำเตรียมความพร้อมของเรือ ท่าเทียบเรือก่อนเทศกาลลอยกระทง ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557ภาพกิจกรรม:

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย ตรวจความเรียบร้อยของยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย ตรวจความเรียบร้อยของยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย ตรวจความเรียบร้อยของยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค     นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย ตรวจความเรียบร้อยของยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย ตรวจความเรียบร้อยของยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย ตรวจความเรียบร้อยของยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค  

back to top