th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กิจกรรมทำความสะอาดท่าเรือ เพื่อผู้ใช้บริการรับเทศกาลลอยกระทง
(03-11-2557)เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 กรมเจ้าท่าจัดกิจกรรมทำความสะอาดท่าเรือ   เพื่อผู้ใช้บริการรับเทศกาลลอยกระทง โดยมีเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า นักเรียนเดินเรือศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี เครือข่ายอาสาวารี บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา รวมได้ประมาณ 200-250 คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะอาด สะดวก ปลอดภัยในการใช้ท่าเรือสาธารณะ

ภาพกิจกรรม:

กิจกรรมทำความสะอาดท่าเรือ เพื่อผู้ใช้บริการรับเทศกาลลอยกระทง  กิจกรรมทำความสะอาดท่าเรือ เพื่อผู้ใช้บริการรับเทศกาลลอยกระทง  กิจกรรมทำความสะอาดท่าเรือ เพื่อผู้ใช้บริการรับเทศกาลลอยกระทง  กิจกรรมทำความสะอาดท่าเรือ เพื่อผู้ใช้บริการรับเทศกาลลอยกระทง  กิจกรรมทำความสะอาดท่าเรือ เพื่อผู้ใช้บริการรับเทศกาลลอยกระทง  กิจกรรมทำความสะอาดท่าเรือ เพื่อผู้ใช้บริการรับเทศกาลลอยกระทง  กิจกรรมทำความสะอาดท่าเรือ เพื่อผู้ใช้บริการรับเทศกาลลอยกระทง  กิจกรรมทำความสะอาดท่าเรือ เพื่อผู้ใช้บริการรับเทศกาลลอยกระทง  กิจกรรมทำความสะอาดท่าเรือ เพื่อผู้ใช้บริการรับเทศกาลลอยกระทง  กิจกรรมทำความสะอาดท่าเรือ เพื่อผู้ใช้บริการรับเทศกาลลอยกระทง  กิจกรรมทำความสะอาดท่าเรือ เพื่อผู้ใช้บริการรับเทศกาลลอยกระทง     


เอกสารแนบ:


52.2557.jpg
back to top