th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 (ช่วงบ่าย) ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสมัย โชติสกุล และรองอธิบดีกรมเจ้าท่า นายสมชาย สุมนัสขจรกุล ได้ตรวจเยี่ยมท่าเรืออ่าวปอ แกรนด์มารีน่า เพื่อชมการสาธิตความพร้อมในการดับเพลิงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้เรือ
(07-01-2563)วันที่ 27 ธันวาคม 2562 (ช่วงบ่าย) ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสมัย โชติสกุล และรองอธิบดีกรมเจ้าท่า นายสมชาย สุมนัสขจรกุล ได้ตรวจเยี่ยมท่าเรืออ่าวปอ แกรนด์มารีน่า เพื่อชมการสาธิตความพร้อมในการดับเพลิงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้เรือ หลังจากที่เคยเกิดกรณีเรือซุปเปอร์ยอร์ช LADY D เกิดเพลิงไหม้เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

ในการนี้ Mr. Derrick Van Deventer (นายเดอร์ริก แวน ดีเวนเตอร์) ผู้จัดการอ่าวปอ แกรนด์ มารีน่าได้ชี้แจงการปรับปรุง และการเตรียมความพร้อมของท่าเรือ โดยได้จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ จำนวน          3 เครื่อง เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 10 แรงม้า 1 เครื่อง และขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขนาด 20 แรงม้าจำนวน  2 เครื่อง และเครื่องดับเพลิงแบบอยู่กับที่ขนาด 10 แรงม้า 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ท่อสายดับเพลิง และ ระบบท่อน้ำดับเพลิงครอบคลุม บริเวณท่าเรืออ่าวปอ แกรนด์มารีน่า ทั้งหมด ซึ่งระบบทั้งหจะแล้วเสร็จ ในต้นปี 2563

พร้อมกันนี้ได้สาธิต การดับเพลิงหน้าท่าเรือ จาก อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ ทั้งขับเคลื่อนโดย น้ำมันดีเซล และ ไฟฟ้า นอกจากนี้ ท่าเรือยังมีการซ้อมการดับเพลิง และส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเป็นระยะ รวมถึงการชี้แจงแผนและขั้นตอนปฏิบัติ ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ เพื่อสร้างความมั่นใจ ต่อลูกค้า ที่เข้าใช้บริการในมารีน่า อีกด้วย

จากนั้นได้ลงเรือเพื่อสำรวจและตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาการเดินเรือเชื่อมโยงสามเหลี่ยมอันดามัน ในเส้นทางการเดินเรือเฟอร์รี่ขนส่งผู้โดยสารและรถยนต์ ระหว่างท่าเรืออ่าวปอจังหวัดภูเก็ตไปยังท่าเรือเกาะยาวน้อย (ท่าเรือมาเนาะห์) ท่าเรือเกาะยาวใหญ่ (ท่าเรือช่องหลาด) และท่าเรือท่าเลนจังหวัดกระบี่ เป็นโครงการที่สามารถร่นระยะเวลาการเดินทางทางบก รวมถึงเป็นทางเลือกในการเดินทางระหว่างจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต และเป็นเส้นทางที่มีความสวยงามในด้านการท่องเที่ยวทางน้ำ ซึ่งกรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างการศึกษาสำรวจออกแบบ รับฟังความเห็น พร้อมกันนี้ได้ร่วมหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารท่าเรือดังกล่าว            ในปัจจุบัน เพื่อขอรับทราบความเห็นและข้อสังเกตประกอบการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวต่อไป ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริการท่าเรือ จัดระเบียบการใช้ท่าเรือในปัจจุบันให้เกิดความสะดวกปลอดภัย สูงสุดต่อผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวอีกด้วย

 

 ภาพกิจกรรม:

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 (ช่วงบ่าย) ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสมัย โชติสกุล และรองอธิบดีกรมเจ้าท่า นายสมชาย สุมนัสขจรกุล ได้ตรวจเยี่ยมท่าเรืออ่าวปอ แกรนด์มารีน่า เพื่อชมการสาธิตความพร้อมในการดับเพลิงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้เรือ  วันที่ 27 ธันวาคม 2562 (ช่วงบ่าย) ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสมัย โชติสกุล และรองอธิบดีกรมเจ้าท่า นายสมชาย สุมนัสขจรกุล ได้ตรวจเยี่ยมท่าเรืออ่าวปอ แกรนด์มารีน่า เพื่อชมการสาธิตความพร้อมในการดับเพลิงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้เรือ  วันที่ 27 ธันวาคม 2562 (ช่วงบ่าย) ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสมัย โชติสกุล และรองอธิบดีกรมเจ้าท่า นายสมชาย สุมนัสขจรกุล ได้ตรวจเยี่ยมท่าเรืออ่าวปอ แกรนด์มารีน่า เพื่อชมการสาธิตความพร้อมในการดับเพลิงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้เรือ  วันที่ 27 ธันวาคม 2562 (ช่วงบ่าย) ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสมัย โชติสกุล และรองอธิบดีกรมเจ้าท่า นายสมชาย สุมนัสขจรกุล ได้ตรวจเยี่ยมท่าเรืออ่าวปอ แกรนด์มารีน่า เพื่อชมการสาธิตความพร้อมในการดับเพลิงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้เรือ  วันที่ 27 ธันวาคม 2562 (ช่วงบ่าย) ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสมัย โชติสกุล และรองอธิบดีกรมเจ้าท่า นายสมชาย สุมนัสขจรกุล ได้ตรวจเยี่ยมท่าเรืออ่าวปอ แกรนด์มารีน่า เพื่อชมการสาธิตความพร้อมในการดับเพลิงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้เรือ  วันที่ 27 ธันวาคม 2562 (ช่วงบ่าย) ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสมัย โชติสกุล และรองอธิบดีกรมเจ้าท่า นายสมชาย สุมนัสขจรกุล ได้ตรวจเยี่ยมท่าเรืออ่าวปอ แกรนด์มารีน่า เพื่อชมการสาธิตความพร้อมในการดับเพลิงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้เรือ  วันที่ 27 ธันวาคม 2562 (ช่วงบ่าย) ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสมัย โชติสกุล และรองอธิบดีกรมเจ้าท่า นายสมชาย สุมนัสขจรกุล ได้ตรวจเยี่ยมท่าเรืออ่าวปอ แกรนด์มารีน่า เพื่อชมการสาธิตความพร้อมในการดับเพลิงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้เรือ  วันที่ 27 ธันวาคม 2562 (ช่วงบ่าย) ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสมัย โชติสกุล และรองอธิบดีกรมเจ้าท่า นายสมชาย สุมนัสขจรกุล ได้ตรวจเยี่ยมท่าเรืออ่าวปอ แกรนด์มารีน่า เพื่อชมการสาธิตความพร้อมในการดับเพลิงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้เรือ  วันที่ 27 ธันวาคม 2562 (ช่วงบ่าย) ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสมัย โชติสกุล และรองอธิบดีกรมเจ้าท่า นายสมชาย สุมนัสขจรกุล ได้ตรวจเยี่ยมท่าเรืออ่าวปอ แกรนด์มารีน่า เพื่อชมการสาธิตความพร้อมในการดับเพลิงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้เรือ 

back to top