th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

จัดโครงการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้
(16-09-2557)

กรมเจ้าท่า จัดโครงการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 กรมเจ้าท่า จัดโครงการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ "การจัดทำผลงานทางวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ รุ่นที่1 โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดี ด้านความปลอดภัย เป็นประธาน และนายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม1 ชั้น3 อาคาร6 กรมเจ้าท่า.

ภาพกิจกรรม:

จัดโครงการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้  จัดโครงการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้  จัดโครงการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้    จัดโครงการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้  จัดโครงการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้  จัดโครงการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้  จัดโครงการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้  จัดโครงการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้  จัดโครงการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้  จัดโครงการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้  จัดโครงการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ 

back to top