th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

ปรึกษาหารือการเตรียมการแผนการฝึกอบรมบุคลากร ภายใต้แผนงานการเดินเรือของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
(09-09-2557)

สำนักงานเลขาธิการคระกรรมาธิการแม่น้ำโขง ปรึกษาหารือการเตรียมการแผนการฝึกอบรมบุคลากร ภายใต้แผนงานการเดินเรือของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557สำนักงานเลขาธิการคระกรรมาธิการแม่น้ำโขง ปรึกษาหารือการเตรียมการแผนการฝึกอบรมบุคลากร ภายใต้แผนงานการเดินเรือของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 ระหว่าง เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า และมีกำหนดการจะเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 (ช่วงเช้า)

ภาพกิจกรรม:

 ปรึกษาหารือการเตรียมการแผนการฝึกอบรมบุคลากร ภายใต้แผนงานการเดินเรือของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง    ปรึกษาหารือการเตรียมการแผนการฝึกอบรมบุคลากร ภายใต้แผนงานการเดินเรือของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง    ปรึกษาหารือการเตรียมการแผนการฝึกอบรมบุคลากร ภายใต้แผนงานการเดินเรือของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง    ปรึกษาหารือการเตรียมการแผนการฝึกอบรมบุคลากร ภายใต้แผนงานการเดินเรือของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง    ปรึกษาหารือการเตรียมการแผนการฝึกอบรมบุคลากร ภายใต้แผนงานการเดินเรือของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง    ปรึกษาหารือการเตรียมการแผนการฝึกอบรมบุคลากร ภายใต้แผนงานการเดินเรือของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง    ปรึกษาหารือการเตรียมการแผนการฝึกอบรมบุคลากร ภายใต้แผนงานการเดินเรือของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง    ปรึกษาหารือการเตรียมการแผนการฝึกอบรมบุคลากร ภายใต้แผนงานการเดินเรือของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง    ปรึกษาหารือการเตรียมการแผนการฝึกอบรมบุคลากร ภายใต้แผนงานการเดินเรือของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง  

back to top