Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort kuşadası escort nevşehir escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
anadolu yakasi escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมเปิดโครงการ Kickoff Meeting
(18-11-2562)อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมเปิดโครงการ Kickoff Meeting

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมเปิดโครงการ Kickoff Meeting โครงการเพื่อยกระดับการปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ International Maritime Organization, IMO เป็นองค์การชำนาญพิเศษภายใต้องค์การสหประชาชาติ (United Nation, UN) ที่มีภารกิจสำคัญในการจัดทำอนุสัญญาระหว่างประเทศ ความตกลงระหว่างประเทศ และตราสารต่างๆ เพื่อกำหนดมาตราฐานและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความปลอดภัยในการเดินเรือ และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล ณ ห้องประชุมบุญเลื่อน กรมเจ้าท่า


ภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมเปิดโครงการ Kickoff Meeting  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมเปิดโครงการ Kickoff Meeting  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมเปิดโครงการ Kickoff Meeting  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมเปิดโครงการ Kickoff Meeting  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมเปิดโครงการ Kickoff Meeting  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมเปิดโครงการ Kickoff Meeting  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมเปิดโครงการ Kickoff Meeting  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมเปิดโครงการ Kickoff Meeting 

back to top