Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort kuşadası escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
anadolu yakasi escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้แทน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล
(31-10-2562)วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้แทนนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ในด้านการขยายโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา "เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นั้น ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563 - 2565 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ โดยจะได้นำประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาดูงานที่ท่าเรือปีนัง พร้อมกับประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อรับทราบความต้องการของประชาชน โดยมติที่ประชุมได้เห็นชอบตามที่ ศอ.บต. เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย เร่งดำเนินการตามแผนงานที่ ศอ.บต. เสนอ และบูรณาการร่วมกัน รวมทั้งแผนการลงทุนของเอกชน เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ต่อไป

ภาพกิจกรรม:

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้แทน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้แทน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้แทน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้แทน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้แทน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล 

back to top