th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

การจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาภายในกรมเจ้าท่า
(03-07-2557)การจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาภายในกรมเจ้าท่า "สี่สายธาร...สานสามัคคี...กีฬาสี...เจ้าท่า...๕๗" โดยผู้จัดการทีมกิตติมศักดิ์ของแต่ละสี โดยอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้จัดการทีมสีส้ม รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย ผู้จัดการทีมสีเขียว รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ผู้จัดการทีมสีฟ้า รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร ผู้จัดการทีมสีชมพู ณ ห้องศรีพระยา อาคาร ๒ ชั้นดาดฟ้า วันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ภาพกิจกรรม:

การจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาภายในกรมเจ้าท่า   การจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาภายในกรมเจ้าท่า   การจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาภายในกรมเจ้าท่า     การจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาภายในกรมเจ้าท่า   การจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาภายในกรมเจ้าท่า   การจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาภายในกรมเจ้าท่า   การจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาภายในกรมเจ้าท่า   การจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาภายในกรมเจ้าท่า   การจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาภายในกรมเจ้าท่า   การจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาภายในกรมเจ้าท่า   การจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาภายในกรมเจ้าท่า   การจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาภายในกรมเจ้าท่า  

back to top