th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการกู้เรือฟีนิกซ์ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมท่าเรือภูเก็ต อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561
(02-11-2561)วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการกู้เรือฟีนิกซ์ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมท่าเรือภูเก็ต อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสมภพ ปัญญาไวย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 และนายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าสาขาภูเก็ต ให้การต้อนรับ

สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินการกู้เรือฟีนิกซ์ ซึ่งจมอยู่บริเวณที่มีความลึกประมาณ 45 เมตร ซึ่งการดำเนินการนำเรือขึ้นสู่ผิวน้ำนั้น ได้ใช้วิธีการใส่บอลลูนเข้าไปในโครงสร้างตัวเรือ เพื่อให้เกิดแรงลอยตัว โดยในวันนี้ได้มีการเพิ่มบอลลูน จำนวน 2 ลูก บริเวณหัวเรือ เพื่อให้เหมาะสมต่อการลากเรือ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (31 ตุลาคม 2561) จะดำเนินการลากเรืออีกครั้ง


ภาพกิจกรรม:

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการกู้เรือฟีนิกซ์ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมท่าเรือภูเก็ต อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการกู้เรือฟีนิกซ์ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมท่าเรือภูเก็ต อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการกู้เรือฟีนิกซ์ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมท่าเรือภูเก็ต อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการกู้เรือฟีนิกซ์ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมท่าเรือภูเก็ต อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการกู้เรือฟีนิกซ์ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมท่าเรือภูเก็ต อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการกู้เรือฟีนิกซ์ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมท่าเรือภูเก็ต อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการกู้เรือฟีนิกซ์ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมท่าเรือภูเก็ต อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการกู้เรือฟีนิกซ์ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมท่าเรือภูเก็ต อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการกู้เรือฟีนิกซ์ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมท่าเรือภูเก็ต อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการกู้เรือฟีนิกซ์ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมท่าเรือภูเก็ต อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 

back to top