th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

กรมเจ้าท่าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการบินพลเรือน
(27-11-2557)

นางสาวเกียรติภัทร ศรีรัตนกูล หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรมเจ้าท่า เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการบินพลเรือน ครบรอบ 81 ปี โดยมี นายเสรี จิตต์โสภา รองอธิบดีกรมการบินพลเรือน(ฝ่ายท่าอากาศยาน) ให้เกียรติรับมอบเงินร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการบ้านเมตตาธรรมรักษ์ ช่วยเหลือเด็กติดเชื้อเอดส์ของวัดพระบาทน้ำพุ วันที่ 27 พ.ย. 2557 ณ กรมการบินพลเรือน


กรมเจ้าท่า จัดประชุมพิจารณาร่างแผนงานตามโครงการ IMO/NORAD
(27-11-2557)

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพิจาณาร่างแผนดำเนินงานเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ภายใต้โครงการ IMO/NORAD โดยมี Ms. Brenda V.Pimentel หัวหน้าทีมที่ปรึกษา IMO และทีมงาน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557


กรมเจ้าท่า ร่วมจัดนิทรรศการที่สำนักงาน ป.ป.ช.
(24-11-2557)

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านบริหาร) นำชุดนิทรรศการกรมเจ้าท่าและศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ร่วมแสดงในงานสัมมนาหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง(นยปส.)รุ่นที่5 หัวข้อหลักธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน ในการนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการกรมฯ พร้อมสอบถามข้อมูลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของกรม โดยรองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านบริหารเป็นผู้ต้อนรับและให้ข้อมูล เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2557 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี


กรมเจ้าท่าจัดประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณ เพื่อหารือเกี่ยวกับงบประมาณ
(20-11-2557)

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงบประมาณ โดยจัดระชุมร่วมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านงบประมาณ เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า


กรมเจ้าท่าจัดฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานขนส่งทางน้ำ" รุ่นที่ 8
(20-11-2557)

วันที่ 20 พ.ย. 2557 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานขนส่งทางน้ำ" รุ่นที่ 8 ณ ห้องศรีพระยา อาคาร 2 โดยการอบรมจัดระหว่าง 20 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2557 และมีการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านบริหาร เปิดการอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ" รุ่นที่ 3
(20-11-2557)

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ" รุ่นที่ 3 ณ ห้องศรีพระยา อาคาร 2 วันที่ 20 พ.ย. 2557 และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเดินทางไปอบรม ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ตั้งแต่วันที่ 20-22 พ.ย. 2557


รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านบริหาร เปิดการอบรมพนักงานราชการ รุ่นที่ 2
(14-11-2557)

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านบริหาร เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตร


อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนของกรมฯ
(08-11-2557)

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนของกรมและร่างแผนงาน/โครงการ อัตรากำลังรองรับที่จะบรรจุไว้ในแผนปี 2559-2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557


กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์และเรือรักษาการณ์ ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557
(07-11-2557)

กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์ และเรือรักษาการณ์ เพื่อลงเรือปฏิบัติหน้าที่ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557 โดยมีนายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้า ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวฯ ในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค ปากคลองตลาด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่าและคณะลงเรือตรวจความพร้อมของท่าเทียบเรือ และการจราจรทางน้ำ
(05-11-2557)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่าและคณะลงเรือตรวจความพร้อมของท่าเทียบเรือ และการจราจรทางน้ำ ตามแผนรักษาความปลอดภัยในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557


กรมเจ้าท่าประชุมร่วมหน่วยงานเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2557
(30-10-2557)

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการด้านความปลอดภัยช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ตามแผนรักษาการณ์ทางน้ำและมาตรการเพื่อความปลอดภัย วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 กรมเจ้าท่า


นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ประสบเหตุจากกรณีเรือโดนกัน เพื่อมอบของและให้กำลังกับผู้ป่วย พร้อมแจ้งถึงการเยี่ยวยาในเบื้องต้น และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการดำเนินการของกรมเจ้าท่า
(28-10-2557)

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ประสบเหตุจากกรณีเรือโดนกัน เพื่อมอบของและให้กำลังกับผู้ป่วย พร้อมประชุมร่วมช่วยเหลือเยี่ยวยาในเบื้องต้น และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการดำเนินการของกรมเจ้าท่า ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2557 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5


นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา และถวายกองกฐินกรมเจ้าท่า ณ วัดเชตุพน จ.เชียงราย
(20-10-2557)

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา และถวายกองกฐินกรมเจ้าท่า ณ วัดเชตุพน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 17-18 ต.ค. 2557


รมช.กระทรวงคมนาคม และอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยราชการในพื้นที่ ลงสำรวจสถานที่และท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ท่าเรือปากเกร็ดถึงปิ่นเกล้า
(15-10-2557)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้า และคณะผู้บริหารหน่วยงาน เดินทางสำรวจสถานที่โครงการเขื่อนทางเดินเลียบแม่น้ำและโครงการพัฒนาท่าเรือ17ท่า ตั้งแต่ท่าเรือปากเกร็ดจนถึงท่าเรือปิ่นเกล้า วันที่ 15 ตุลาคม 2557


รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย ร่วมแสดงความยินดีกับกรมทางหลวงชนบทในโอกาสครอบ 12 ปี
(09-10-2557)

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย ร่วมแสดงความยินดีกับกรมทางหลวงชนบทในโอกาสครอบ 12 ปี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557


รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการสัมมนา เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งทางน้ำ
(11-10-2557)

รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการสัมมนา เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งทางน้ำ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 ในการนี้ กรมเจ้าท่าเข้า ร่วมจัดนิทรรศการด้านการขนส่งและจราจรทางน้ำ และโครงการพัทยาโมเดล โดยมีนายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า นำชมและให้ข้อมูลโครงการ


Page 41 of 45
back to top