th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

กรมเจ้าท่าจัดฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานขนส่งทางน้ำ" รุ่นที่ 8
(20-11-2557)

วันที่ 20 พ.ย. 2557 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานขนส่งทางน้ำ" รุ่นที่ 8 ณ ห้องศรีพระยา อาคาร 2 โดยการอบรมจัดระหว่าง 20 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2557 และมีการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านบริหาร เปิดการอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ" รุ่นที่ 3
(20-11-2557)

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ" รุ่นที่ 3 ณ ห้องศรีพระยา อาคาร 2 วันที่ 20 พ.ย. 2557 และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเดินทางไปอบรม ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ตั้งแต่วันที่ 20-22 พ.ย. 2557


รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านบริหาร เปิดการอบรมพนักงานราชการ รุ่นที่ 2
(14-11-2557)

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านบริหาร เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตร


อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนของกรมฯ
(08-11-2557)

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนของกรมและร่างแผนงาน/โครงการ อัตรากำลังรองรับที่จะบรรจุไว้ในแผนปี 2559-2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557


กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์และเรือรักษาการณ์ ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557
(07-11-2557)

กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์ และเรือรักษาการณ์ เพื่อลงเรือปฏิบัติหน้าที่ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557 โดยมีนายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้า ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวฯ ในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค ปากคลองตลาด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่าและคณะลงเรือตรวจความพร้อมของท่าเทียบเรือ และการจราจรทางน้ำ
(05-11-2557)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่าและคณะลงเรือตรวจความพร้อมของท่าเทียบเรือ และการจราจรทางน้ำ ตามแผนรักษาความปลอดภัยในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557


กรมเจ้าท่าประชุมร่วมหน่วยงานเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2557
(30-10-2557)

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการด้านความปลอดภัยช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ตามแผนรักษาการณ์ทางน้ำและมาตรการเพื่อความปลอดภัย วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 กรมเจ้าท่า


นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ประสบเหตุจากกรณีเรือโดนกัน เพื่อมอบของและให้กำลังกับผู้ป่วย พร้อมแจ้งถึงการเยี่ยวยาในเบื้องต้น และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการดำเนินการของกรมเจ้าท่า
(28-10-2557)

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ประสบเหตุจากกรณีเรือโดนกัน เพื่อมอบของและให้กำลังกับผู้ป่วย พร้อมประชุมร่วมช่วยเหลือเยี่ยวยาในเบื้องต้น และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการดำเนินการของกรมเจ้าท่า ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2557 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5


นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา และถวายกองกฐินกรมเจ้าท่า ณ วัดเชตุพน จ.เชียงราย
(20-10-2557)

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา และถวายกองกฐินกรมเจ้าท่า ณ วัดเชตุพน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 17-18 ต.ค. 2557


รมช.กระทรวงคมนาคม และอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยราชการในพื้นที่ ลงสำรวจสถานที่และท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ท่าเรือปากเกร็ดถึงปิ่นเกล้า
(15-10-2557)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้า และคณะผู้บริหารหน่วยงาน เดินทางสำรวจสถานที่โครงการเขื่อนทางเดินเลียบแม่น้ำและโครงการพัฒนาท่าเรือ17ท่า ตั้งแต่ท่าเรือปากเกร็ดจนถึงท่าเรือปิ่นเกล้า วันที่ 15 ตุลาคม 2557


รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย ร่วมแสดงความยินดีกับกรมทางหลวงชนบทในโอกาสครอบ 12 ปี
(09-10-2557)

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย ร่วมแสดงความยินดีกับกรมทางหลวงชนบทในโอกาสครอบ 12 ปี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557


รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการสัมมนา เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งทางน้ำ
(11-10-2557)

รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการสัมมนา เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งทางน้ำ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 ในการนี้ กรมเจ้าท่าเข้า ร่วมจัดนิทรรศการด้านการขนส่งและจราจรทางน้ำ และโครงการพัทยาโมเดล โดยมีนายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า นำชมและให้ข้อมูลโครงการ


รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ยุทธศาสตร์รณรงค์เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ อ่าวพัทยา-เกาะล้าน (พัทยาโมเดล)
(10-10-2557)

นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ยุทธศาสตร์รณรงค์เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ อ่าวพัทยา-เกาะล้าน (พัทยาโมเดล) และนายวรวิทย์ สายสุวัฒน์ผล กล่าวต้อนรับ โดยมี นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่าร่วมกับผู้บริหารหน่วยราชการในพื้นที่ระดับสูงร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัล Maritime Safety Award และกิจกรรม “ชูชีพเก่าแลกใหม่ ปลอดภัยได้มาตรฐาน” รวมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดเฉพาะกิจตรวจร่วมการมอบอำนาจเจ้าท่าในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557


รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสงานวันครบรอบ 12 ปี สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)
(09-10-2557)

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีฝ่ายความปลอดภัย กรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสงานวันครบรอบ 12 ปี สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557


คณะผู้บริหารกรมเจ้าท่าและเจ้าหน้าที่ เดินทางไปทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(09-10-2557)

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ เดินทางไปทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557


วันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 124 ปี
(07-10-2557)

นางวชิรา มังคลารัตน์ ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมเป็นเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบััญชีกลางครบรอบ 124 ปี


Page 39 of 43
back to top