th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ตรวจสอบความพร้อมการเตรียมการกู้เรือริเวอร์ซันจม
(09-12-2558)

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความพร้อมการดำเนินการเตรียมการกู้เรือริเวอร์ซัน บริเวณใกล้กับสะพานกรุงธน(ฝั่งธนบุรี) โดยมีเรือเครน, เรืออุปกรณ์ และแพบรรทุก เข้าประจำจุดเกิดเหตุ


รจท.(ปภ) เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ISPS Drill and Exercise
(01-12-2558)

วันที่ 1 ธ.ค. 2558 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ISPS Drill and Exercise จัดโดยคณะผู้เชี่ยวชาญหน่วยยามชายฝั่งสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้เข้าอบรมจาก กรมเจ้าท่า, การท่าเรือแห่งประเทศไทย และผู้แทนท่าเรือเอกชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจติดตามการฝึกอบรมตามแผนการรักษาความปลอดภัย ณ ห้องฝึกอบรม กพบ. อาคารบี ชั้น 4 การท่าเรือแห่งประเทศไทย


รจท.(ปภ) เปิดการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพิจารณากร่างกฎกระทรวงฯ
(01-12-2558)

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงออกตามร่างพระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. ... ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า จัดโดยสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ วันที่ 30 พ.ย. 2558


รจท.(ปภ)ต้อนรับผู้แทนIMOและผู้แทนประเทศASEAN
(12-11-2558)

รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน


กรมเจ้าท่า จัดการประชุม IMO NORAD
(09-11-2558)

นายปกรณ์ ประเสริฐวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุม IMO NORAD Cooperation Programme


Page 34 of 45
back to top