th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และนางวชิรา มังคลารัตน์ ผู้อำนวยการกองคลัง นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยร่วมกันเต้นแอโรบิค บริเวณลานชั้น 2 ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า ตั้งแต่เวลา 15.30 – 16.30 น. เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559
(01-12-2559)


รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เดินทางตรวจท่าเรือพายัพ และ ให้สัมภาษณ์สื่อจากรายการ “ร้องทุกข์ลงป้ายนี้”
(24-11-2559)

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เดินทางตรวจท่าเรือพายัพ และ ให้สัมภาษณ์สื่อจากรายการ “ร้องทุกข์ลงป้ายนี้” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในประเด็นท่าเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ชำรุดและอยู่ในระหว่างเตรียมดำเนินการปรับปรุง


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ประสานงานของอนุภูมิภาคอ่าวไทย สำหรับแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมัน ครั้งที่ 10 โดยมีนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุมกรรณิการ์ ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร
(22-11-2559)


กรมเจ้าท่าจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอนุสัญญาIMO ว่าด้วยความรับผิดทางแพ่ง
(08-11-2559)

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านการส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “อนุสัญญาขององค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยความรับผิดทางแพ่ง” วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคาร 1 กรมเจ้าท่า โดยการอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและช่วยส่งเสริมการอนุวัติการอนุสัญญาฯและข้อกำหนดต่างๆ สำหรับสนับสนุนการพัฒนาการขนส่งทางน้ำในเอเชีย ปี ค.ศ. 2016


อธิบดีกรมเจ้าท่าให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กรณีมาตรการความปลอดภัยวันลอยกระทง
(07-11-2559)

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมภาคภาษาอังกฤษ 24 ชั่วโมง (NBT World)และสื่ออื่นๆของกรมประชาสัมพันธ์ ในกรณีการเตรียมความพร้อมและมาตรการด้านความปลอดภัยของกรมเจ้าท่าในวันลอยกระทง ณ ห้องประชุมวิสูตรสาคร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559


Page 26 of 45
back to top