th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างกรมเจ้าท่า กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเรือท่าช้าง เพื่อปรับทัศนียภาพพื้นที่หลังท่าช้างวังหลวงให้เกิดความสวยงาม รวมทั้งปรับปรุงท่าเทียบเรือท่าช้างให้เกิดความสวยงามและปลอดภัย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิสูตรสาคร อาคาร 5 ชั้น 5 กรมเจ้าท่า
(14-03-2560)


รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ มอบเงินระดมความช่วยเหลือ
(27-01-2560)

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ มอบเงินระดมความช่วยเหลือจากบุคลกรสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ จำนวน 155,300 บาท ให้กับ นายปรีดา ลัยนันท์ นายช่างขุดลอกชำนาญงาน สังกัดเรือ ข.10 กลุ่มเรือขุด ที่ประสบความสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้ที่พักอาศัยทั้งหลังรวมถึงทรัพย์สิน ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้าอาคาร 2


รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ มอบนโยบายการดำเนินงานและเป็นประธานเปิดการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
(27-01-2560)

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ มอบนโยบายการดำเนินงานและเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ และผู้ควบคุมงาน สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ในส่วนกลางและ สพบ.เขต ทั่วประเทศ ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2


รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(24-01-2560)

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการศึกษาดูงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 6 กรมเจ้าท่า โดยมีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับอำนาจและภารกิจกรมเจ้าท่า การบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข รวมถึงกฎหมายที่ต้องการให้คณะกรรมาธิการช่วยผลักดัน


Page 24 of 45
back to top