th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจโครงการขุดลอกร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ ร่องที่ 2 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ
(19-09-2560)


นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณารายงานการศึกษาฯ เบื้องต้น โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด (EHIA) เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสตูล (ปากบารา) โดยมีนายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม พร้อมด้วย นายปกรณ์ ประเสริฐวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า
(15-09-2560)


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า และนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับแผนการรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมแม่น้ำยม อาคาร 2 ชั้น 6 กรมเจ้าท่า
(11-09-2560)


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า และนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งยังให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายภิมุข ประยูรพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
(31-08-2560)


นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุนให้มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 15 ปี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ อาคารกรมการท่องเที่ยว สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
(28-08-2560)


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า และนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ลงเรือรอยัลทรีเพื่อทำการทดสอบการเดินเรือเฟอร์รี่เส้นทางท่าเรือจุกเสม็ด สัตหีบ จังหวัดชลบุรี –ท่าเรือบางเบ้า จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
(19-08-2560)


นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในงานผู้บริหารพบสื่อมวลชน เพื่อแถลงนโยบายในการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำเพื่อความยั่งยืน โดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่า คณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า
(17-08-2560)


กรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคเพื่อการกุศลให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในโครงการ “เพื่อผู้ป่วยยากไร้” เนื่องในงานวันครบรอบ 14 ปี แห่งการจัดตั้ง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ อาคารบริหาร 2 ชั้น 1 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
(15-08-2560)


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามผลการปฏิบัติงานของกรมเจ้าท่า และกรณีการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมเจ้าท่า และผู้บริหารกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า
(04-08-2560)


นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ท่าเรือสะอาด ปลอดภัย ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เครือข่ายอาสาวารี จิตอาสา และสื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณใต้อาคาร 2 กรมเจ้าท่า
(28-07-2560)


Page 20 of 45
back to top