th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมกับสมาคมเจ้าของเรือไทย ครั้งที่ 1/61 โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ และนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมป่าสัก กรมเจ้าท่า
(19-02-2561)


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกรมเจ้าท่า 3 ปี (ปี 2562-2564) และการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กรมเจ้าท่า (ปี 2560-2564) โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) พร้อมด้วย นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
(19-02-2561)


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยกับนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมการแถลงข่าว กรณีประเทศไทยจัดระเบียบกองเรือประมง เพื่อควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ
(09-02-2561)


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม รับฟังการบรรยายโครงการที่สำคัญในพื้นที่ EEC ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงตราด
(09-02-2561)


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) และคณะ รับฟังบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือ และการดำเนินงานของระบบการควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเล VTS (Vessel Traffic System) ณ สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เขตท่าเรือศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
(09-02-2561)


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านการส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ และคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดตราด
(09-02-2561)


Page 17 of 45
back to top