th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า เข้ารับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ
(30-10-2562)วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า เข้ารับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานการมอบรางวัลในงาน “Digital Government Awards 2019”ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และร่วมรับฟังผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 สำหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

ภาพกิจกรรม:

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า เข้ารับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ   วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า เข้ารับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ   วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า เข้ารับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ     วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า เข้ารับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ  

back to top