th en

Menu
 
 
A+ A A-

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดมือถือขนาดไม่ต่ำกว่า 5 watts จำนวน 25 เครื่อง

ประกาศ ณ วันที่  12 มี.ค.57

Download attachments: