th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

โรงเรียนทหารขนส่ง กรมกาารขนส่งทางบก ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมภารกิจกรมเจ้าท่า
(14-06-2562)

โรงเรียนทหารขนส่ง กรมกาารขนส่งทางบก นำคณะนายสิบนักเรียนหลักสูตร นายสิบอาวุโสเหล่าทหารขนส่ง รุ่นที่ 9/62 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมภารกิจกรมเจ้าท่าโรงเรียนทหารขนส่ง กรมกาารขนส่งทางบก นำคณะนายสิบนักเรียนหลักสูตร นายสิบอาวุโสเหล่าทหารขนส่ง รุ่นที่ 9/62 จำนวน 20 นาย ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมภารกิจกรมเจ้าท่า ในวิชา การขนส่งทางน้ำ เพื่อให้นายทหารนักเรียนได้มีประสบกาณ์ พร้อมเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องท่าจีน อาคาร 1 โดยมีนายสุรชัย บุรพานนท์ชัย เลขานุการกรม ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายความเป็นมา ภารกิจ โครงสร้าง และแนวทางการพัฒนากรมเจ้าท่าในอนาคต และฟังการบรรยายการดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ โดยนายอัคเดช กมลรัตนานันท์ นักวิชการขนส่งทางน้ำชำนาญการ และนายศุภกิจ เจียนสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมปฏิบัติการโทรทัศน์วงจรปิดทางน้ำ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ CCTV บรรยายโดยนายทรงศักดิ์  นาคโต หัวหน้ากลุ่มสื่อสาร และเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

โรงเรียนทหารขนส่ง กรมกาารขนส่งทางบก ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมภารกิจกรมเจ้าท่า  โรงเรียนทหารขนส่ง กรมกาารขนส่งทางบก ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมภารกิจกรมเจ้าท่า  โรงเรียนทหารขนส่ง กรมกาารขนส่งทางบก ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมภารกิจกรมเจ้าท่า  โรงเรียนทหารขนส่ง กรมกาารขนส่งทางบก ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมภารกิจกรมเจ้าท่า  โรงเรียนทหารขนส่ง กรมกาารขนส่งทางบก ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมภารกิจกรมเจ้าท่า  โรงเรียนทหารขนส่ง กรมกาารขนส่งทางบก ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมภารกิจกรมเจ้าท่า  โรงเรียนทหารขนส่ง กรมกาารขนส่งทางบก ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมภารกิจกรมเจ้าท่า  โรงเรียนทหารขนส่ง กรมกาารขนส่งทางบก ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมภารกิจกรมเจ้าท่า  โรงเรียนทหารขนส่ง กรมกาารขนส่งทางบก ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมภารกิจกรมเจ้าท่า   

back to top