th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท ขนส่ง จำกัด ครบรอบปีที่ 87
(13-07-2560)นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท ขนส่ง จำกัด ครบรอบปีที่ 87 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(จตุจักร) ด้านทิศเหนือ ถนนกำแพงเพชร2 กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม:

นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท ขนส่ง จำกัด ครบรอบปีที่ 87   นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท ขนส่ง จำกัด ครบรอบปีที่ 87   นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท ขนส่ง จำกัด ครบรอบปีที่ 87    

back to top