th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 143 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพมหานคร
(04-07-2560)นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 143 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม:

นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 143 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพมหานคร  นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 143 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพมหานคร     

back to top