th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า แถลงเปิดโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ชายหาดยั่งยืน
(30-10-2563)กรมเจ้าท่า แถลงเปิดโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ชายหาดยั่งยืน

 

กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาระดับประเทศ เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ชายหาดยั่งยืน พร้อมเปิดตัวแถลงข่าวโครงการเสริมทรายป้องกันการกัด เซาะชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านปลอดภัย คณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมการสัมมนาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมสวิส โฮเต็ลกรุงเทพมหานคร

 

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยหลังการเปิดสัมมนาฯ ว่า จากความสำเร็จของโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยา ที่ได้ปรับโฉมชายหาดพัทยาเหนือ บริเวณหน้าโรงแรมดุสิตธานี จนถึงชายหาดพัทยาใต้ บริเวณวอล์คกิ้ง สตรีท เป็นระยะทาง 2.8กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องที่ช่วยฟื้นฟู และกระตุ้นการท่องเที่ยวชายหาดพัทยา สร้างรายได้และเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีมากจากนักท่องเที่ยว ประชาชน และผู้ประกอบการต่างๆ อย่างมาก กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงต่อการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ และดูแลรักษาร่องน้ำและชายหาดของประเทศ กรมเจ้าท่าได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้กลับมามีความสวยงาม รองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้และเศรษฐกิจ จึงได้จัดหางบประมาณเพื่อทำการเสริมทรายในพื้นที่ชายหาดจอมเทียน เป็นโครงการที่ 2 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างมาตรการควบคุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป

 

อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า จากรายงานการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พศ.2552 พบว่าปัจจุบันชายหาดจอมเทียนประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรงและต่อเนื่องเช่นเดียวกับชายหาดพัทยา ส่งผลให้ชายหาดลดขนาดลงไปทุกปี จนเหลือพื้นที่ทรายชายหาดจอมเทียนไม่เพียงพอที่จะรองรับกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนบนชายหาดได้ ในบางช่วงของชายหาดเมื่อน้ำขึ้น ชายหาดจะจมอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลทั้งหมด ซึ่งอาจส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวให้มีแนวโน้มลดลงไปในอนาคต หากปล่อยทิ้งไว้ภายในไม่ถึง 10 ปี ชายหาดจอมเทียนจะไม่มีทรายเหลืออยู่ ดังนั้น จึงได้มีนโยบายเร่งด่วน เพื่อทำการเสริมทรายเพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายหาดเช่นเดียวกับที่ชายหาดพัทยา โดยจะเริ่มงานในระยะที่ 1 เป็นระยะทางรวมทั้งสิ้นกว่า 3.5 กิโลเมตร โดยกรมเจ้าท่า ได้ว่าจ้างให้ บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบทำการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ในครั้งนี้ และเริ่มการทำงานตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2563 จนถึง 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นระยะเวลา 900 วัน สำหรับแหล่งทรายที่จะใช้เสริมชายหาดจอมเทียน นำมาจากทิศตะวันตกของเกาะรางเกวียน ซึ่งอยู่ห่างจากชายหาดจอมเทียนออกไปประมาณ 15 กิโลเมตร และเป็นแหล่งเดียวกับที่ใช้เสริมทรายชายหาดพัทยามาแล้ว ซึ่งหลังจากการฟื้นฟูบูรณะชายหาดจอมเทียนเสร็จสิ้น ชายหาดจะมีขนาดความกว้างเฉลี่ยประมาณ 50 เมตร มีความสวยงาม และใช้เป็นพื้นที่สันทนาการได้มากกว่าเดิม ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวมีความคุ้มค่าเงิน 1 บาทที่ลงทุนไปในการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนในครั้งนี้จะสร้างเม็ดเงินกลับคืนมาประมาณ 3.20 บาท นับเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินและรายได้ให้กับประเทศยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

______________________________

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 280 หรือ 203

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า แถลงเปิดโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ชายหาดยั่งยืน  กรมเจ้าท่า แถลงเปิดโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ชายหาดยั่งยืน  กรมเจ้าท่า แถลงเปิดโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ชายหาดยั่งยืน  กรมเจ้าท่า แถลงเปิดโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ชายหาดยั่งยืน  กรมเจ้าท่า แถลงเปิดโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ชายหาดยั่งยืน  กรมเจ้าท่า แถลงเปิดโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ชายหาดยั่งยืน  กรมเจ้าท่า แถลงเปิดโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ชายหาดยั่งยืน  กรมเจ้าท่า แถลงเปิดโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ชายหาดยั่งยืน  กรมเจ้าท่า แถลงเปิดโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ชายหาดยั่งยืน  กรมเจ้าท่า แถลงเปิดโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ชายหาดยั่งยืน  กรมเจ้าท่า แถลงเปิดโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ชายหาดยั่งยืน  กรมเจ้าท่า แถลงเปิดโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ชายหาดยั่งยืน  กรมเจ้าท่า แถลงเปิดโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ชายหาดยั่งยืน 

back to top