th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

รองอธิบดีกรมเจ้าท่าตรวจติดตามเร่งรัดการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำน้อย ต.ช้างน้อยอ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
(22-07-2563)วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านปฏิบัติการ) ตรวจติดตามเร่งรัดการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำน้อย ต.ช้างน้อยอ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา บริเวณที่ Gistda ชี้เป้า และตรวจพื้นที่ที่ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยาเสนอให้ก่อสร้างหลักผูกจอดเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งตรวจพื้นที่ก่อสร้างเตรียมงานก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ำป่าสัก โดยมีนายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 นาวาโท รัชตะ ผกาฟุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา และนายสุธี วงศ์โต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ และนายกิตติรัศมิ์ เมธีกุล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กองวิศวกรรมให้การต้อนรับ พร้อมรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน และได้ใช้อากาศยานไร้คนขับ(Drone) บินสำรวจความหนาแน่นของผักตบชวาในแม่น้ำน้อย ซึ่งขณะนี้กรมเจ้าท่าได้เร่งจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยในการระบายน้ำและความปลอดภัยในการเดินเรือ

ภาพกิจกรรม:

รองอธิบดีกรมเจ้าท่าตรวจติดตามเร่งรัดการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำน้อย ต.ช้างน้อยอ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  รองอธิบดีกรมเจ้าท่าตรวจติดตามเร่งรัดการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำน้อย ต.ช้างน้อยอ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  รองอธิบดีกรมเจ้าท่าตรวจติดตามเร่งรัดการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำน้อย ต.ช้างน้อยอ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  รองอธิบดีกรมเจ้าท่าตรวจติดตามเร่งรัดการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำน้อย ต.ช้างน้อยอ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  รองอธิบดีกรมเจ้าท่าตรวจติดตามเร่งรัดการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำน้อย ต.ช้างน้อยอ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  รองอธิบดีกรมเจ้าท่าตรวจติดตามเร่งรัดการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำน้อย ต.ช้างน้อยอ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  รองอธิบดีกรมเจ้าท่าตรวจติดตามเร่งรัดการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำน้อย ต.ช้างน้อยอ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  รองอธิบดีกรมเจ้าท่าตรวจติดตามเร่งรัดการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำน้อย ต.ช้างน้อยอ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  รองอธิบดีกรมเจ้าท่าตรวจติดตามเร่งรัดการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำน้อย ต.ช้างน้อยอ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  รองอธิบดีกรมเจ้าท่าตรวจติดตามเร่งรัดการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำน้อย ต.ช้างน้อยอ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 

back to top