th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินการการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย
(30-03-2561)พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินการการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ในเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของเรือประมง โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า กรมประมง,กองทัพเรือ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ตรวจการปฏิบัติงาน พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 1 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินการการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินการการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินการการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย    พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินการการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินการการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย 

back to top