Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร


be53a0541a6d36f6ecb879fa2c584b08_S.jpg
(21-03-2562) icon_new.gif
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การเชื่อมโยงการขนส่ง ของประเทศเพื่อเศรษฐกิจไทย” ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


 

halfbanner_blue

banner presentData resize

aaa

board constitution 59

iMIS

 ITA MD