Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาที่ 66/2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน(งานสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ)
เอกสารแนบ:


ประกาศจภ.6(พัทยา)66_2564_13.09.2564.pdf