Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาที่ 65/2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน(อัตราจ้างเหมาบริการ)เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
เอกสารแนบ:


ประกาศจภ.6(พัทยา)65_2564_13.09.2564.pdf