Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาที่ 64/2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน(อัตราจ้างเหมาบริการ)การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย
เอกสารแนบ:


ประกาศจภ.6(พัทยา)64_2564_13.09.2564.pdf