Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ที่ 63/2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน(อัตราจ้างเหมาบริการ)พนักงานประจำท่าเรือ

เอกสารแนบ:


ประกาศจภ.6(พัทยา)63_2564_13.09.2564.pdf