Menu

ภาพกิจกรรม

จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำวันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564
   นางวิมลมาน สุวรรณรัตน์ ผจภ.5 (ตง.) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จภ.5 (ตง.) ให้เจ้าหน้าที่จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง


ภาพกิจกรรม:

จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ