Menu

ภาพกิจกรรม

มาตรการป้องกัน covid -19

เจ้าท่าตรัง
   วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564
นางวิมลมาน สุวรรณรัตน์ ผจภ.5 (ตง.) มอบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมปฏิบัติการเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์ “ไวรัส COVID-2019” ดังนี้
    1.ให้เจ้าหน้าที่สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่  
    2. จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณประตูทางเข้า-ออกสำนักงาน และน้ำยาล้างมือบริเวณห้องน้ำทุกห้อง ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการ
    3. ตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาใช้บริการ ณ สำนักงาน และจุดจอดเรือในพื้นที่รับผิดชอบ
    4. จัดทำแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อแนะนำวิธีการปฎิบัติและควบคุมเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ* 


ภาพกิจกรรม:

มาตรการป้องกัน covid -19  มาตรการป้องกัน covid -19  มาตรการป้องกัน covid -19  มาตรการป้องกัน covid -19