Menu

ภาพกิจกรรม

ออกตรวจปราบปราม ช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง
         วันที่ 21 ตุลาคม 2564
         นางวิมลมาน สุวรรณรัตน์ ผจภ.5(ตง) มอบหมายเจ้าหน้าที่ฯ ออกตรวจปราบปราม ช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง (21 - 24 ต.ค. 64) ตรวจความปลอดภัยในการเดินเรือตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ณ ท่าเทียบเรือหาดปากเมง จังหวัดตรัง ผลการปฏิบัติ ไม่พบผู้กระทำความผิด ท่าเทียบเรือมีความพร้อมที่จะใช้งาน


ภาพกิจกรรม:

ออกตรวจปราบปราม ช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง   ออกตรวจปราบปราม ช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง   ออกตรวจปราบปราม ช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง   ออกตรวจปราบปราม ช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง   ออกตรวจปราบปราม ช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง   ออกตรวจปราบปราม ช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง   ออกตรวจปราบปราม ช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง   ออกตรวจปราบปราม ช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง