Menu

ภาพกิจกรรม

ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการสร้างท่าเทียบเรือสาธารณะวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฏร์ธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการ "สร้างท่าเทียบเรือสาธารณะ" บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดย นายเจริญศักดิ์วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา เป็นประธาน และนายวิชัย คำคง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 เป็นประธานร่วม  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม รวม 124 คน เข้าร่วมรับฟังและเสนอข้อคิดเห็น   มติที่ประชุมฯ เห็นด้วยให้มีโครงการ"สร้างท่าเทียบเรือสาธารณะ"ภาพกิจกรรม:

ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการสร้างท่าเทียบเรือสาธารณะ  ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการสร้างท่าเทียบเรือสาธารณะ  ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการสร้างท่าเทียบเรือสาธารณะ  ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการสร้างท่าเทียบเรือสาธารณะ  ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการสร้างท่าเทียบเรือสาธารณะ  ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการสร้างท่าเทียบเรือสาธารณะ