Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษเอกสารแนบ:


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ ระดับชำนาญการพิเศษ ป.189_2564.pdf
เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครชำนาญการพิเศษ ป.ที่ 189-2564 (word).doc