Menu

ภาพกิจกรรม

วันที่ 30 มิ.ย. 2563 นายสุธี วงศ์โต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 และคณะเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการดำเนินการกำจัดและการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาในพื้นที่แม่น้ำลำคลองสาธารณะ
(30-06-2563)

ณ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เพื่อดำเนินการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนเวศ


วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 นายปรีดานันท์ รักฐิติธรรม หัวหน้างานพัฒนาฯ
(30-06-2563)

ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การจัดทำโปรงแกรม Power Point ณ.ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1


กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่กลอง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยรถขุด อย.3 และเรือเจ้าท่า ข.407
(13-06-2563)

เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาสภาพร่องน้ำ เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ และแก้ปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง


วันเสาร์ที่ 23 พค. 63​ นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า,นายสมพงษ์ จิระศิริเลิศ รองอธิบดี,นายณัฐชัย พลกล้า ผสบ.,นายธงชัย พงษ์วิชัย ผจภ.2,นายสุธี วงศ์โต ผสบ.1 และคณะลงพื้นที่ เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน
(27-05-2563)

ของหน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช​ ดำเนินการโดย​ ชุดเรือเจ้าท่า ผ.2 ,ชุดเรือเจ้าท่า ผ.6​ ของกรมเจ้าท่า และร่วมบูรณาการกับรถตักแบ็คโฮ​ของ ​อบจ.พระนครศรีอยุธยา​ ปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช​ บริเวณ​แม่น้ำน้อย​ อ่าววัดอนุกุญชร​ ต.ช้างน้อย​ อ.บางไทร​ จ.พระนครศรีอยุธยา


Page 1 of 6