Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ก่อนการขุดลอกหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกลำบึงพักทัน ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยการมอบหมายของ นายสุธี วงศ์โต ผสบ.1 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาการประชาสัมพันธ์ก่อนการขุดลอกหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกลำบึงพักทัน ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยการมอบหมายของ นายสุธี วงศ์โต ผสบ.1 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

ภาพกิจกรรม:

การประชาสัมพันธ์ก่อนการขุดลอกหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกลำบึงพักทัน ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยการมอบหมายของ นายสุธี วงศ์โต ผสบ.1 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  การประชาสัมพันธ์ก่อนการขุดลอกหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกลำบึงพักทัน ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยการมอบหมายของ นายสุธี วงศ์โต ผสบ.1 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  การประชาสัมพันธ์ก่อนการขุดลอกหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกลำบึงพักทัน ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยการมอบหมายของ นายสุธี วงศ์โต ผสบ.1 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  การประชาสัมพันธ์ก่อนการขุดลอกหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกลำบึงพักทัน ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยการมอบหมายของ นายสุธี วงศ์โต ผสบ.1 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  การประชาสัมพันธ์ก่อนการขุดลอกหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกลำบึงพักทัน ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยการมอบหมายของ นายสุธี วงศ์โต ผสบ.1 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา