Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และทีมรถขุดเจ้าท่า อย.5 เข้าทำการประชาสัมพันธ์และสำรวจ

หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรีหน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โดยนายสุธี วงศ์โต ผสบ1ได้มอบหมายให้ทีมงานประชาสัมพันธ์และทีมรถขุด อย.5 เข้าทำการประชาสัมพันธ์และสำรวจความพึงพอใจของประชาชนนำโดยนายเกษม ประภากร นายก อบต เขาสมอคอน ร่วมทำการกำหนดทิศทางการทำงานและวิภาควิจารณ์อย่างออกรสออกชาติภาพกิจกรรม:

ประชาสัมพันธ์และทีมรถขุดเจ้าท่า อย.5 เข้าทำการประชาสัมพันธ์และสำรวจ  ประชาสัมพันธ์และทีมรถขุดเจ้าท่า อย.5 เข้าทำการประชาสัมพันธ์และสำรวจ  ประชาสัมพันธ์และทีมรถขุดเจ้าท่า อย.5 เข้าทำการประชาสัมพันธ์และสำรวจ  ประชาสัมพันธ์และทีมรถขุดเจ้าท่า อย.5 เข้าทำการประชาสัมพันธ์และสำรวจ  ประชาสัมพันธ์และทีมรถขุดเจ้าท่า อย.5 เข้าทำการประชาสัมพันธ์และสำรวจ 


เอกสารแนบ:


1.mp4