Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เทศบาลตำบลราชคามสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1
ชุดประชาสัมพันธ์ สบ.1 นำโดยนายสัญญา ยงค์ไสว หัวหน้าหน่วย
เรือเจ้าท่า ผ.1 ทำการประชาสำพันธ์ก่อนเปิดหน่วยกำจัดผักตบชวา
และวัชพืชแม่่น้ำเจ้าพระยา ณ.ห้องประชุมเทศบาลราชคราม
ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 


ภาพกิจกรรม:

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น  สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น  สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น  สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น  สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น  สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น  สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น  สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น  สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น  สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น