Menu

ภาพกิจกรรม

โครงการ “ปล่อยปลา ปลูกป่า คืนคุณค่าสู่ท้องถิ่น” ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1นายสุธี วงศ์โต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1
โครงการ “ปล่อยปลา ปลูกป่า คืนคุณค่าสู่ท้องถิ่น”
ดำเนินการโดย
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1
ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
ณ บ้านซับหินขวาง หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี


ภาพกิจกรรม:

โครงการ “ปล่อยปลา ปลูกป่า คืนคุณค่าสู่ท้องถิ่น” ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1  โครงการ “ปล่อยปลา ปลูกป่า คืนคุณค่าสู่ท้องถิ่น” ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1  โครงการ “ปล่อยปลา ปลูกป่า คืนคุณค่าสู่ท้องถิ่น” ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1  โครงการ “ปล่อยปลา ปลูกป่า คืนคุณค่าสู่ท้องถิ่น” ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1  โครงการ “ปล่อยปลา ปลูกป่า คืนคุณค่าสู่ท้องถิ่น” ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1  โครงการ “ปล่อยปลา ปลูกป่า คืนคุณค่าสู่ท้องถิ่น” ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1  โครงการ “ปล่อยปลา ปลูกป่า คืนคุณค่าสู่ท้องถิ่น” ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1  โครงการ “ปล่อยปลา ปลูกป่า คืนคุณค่าสู่ท้องถิ่น” ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1  โครงการ “ปล่อยปลา ปลูกป่า คืนคุณค่าสู่ท้องถิ่น” ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1  โครงการ “ปล่อยปลา ปลูกป่า คืนคุณค่าสู่ท้องถิ่น” ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1