Menu

ภาพกิจกรรม

กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เร่งปฏิบัติตามข้อสั่งการ จัดหน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช​กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เร่งปฏิบัติตามข้อสั่งการ
จัดหน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช​ เครื่องจักรที่ดำเนินการ​
ชุดเรือเจ้าท่า ผ.1, ผ.2, ผ.5และเรือเจ้าท่า ผ.6
ชุดเรือเจ้าท่า ผ.1 คลองบางพระครู​ ต.บ้านขล้อ​ อ.บางปะหัน​ จ.พระนครศรีอยุธยา
ชุดเรือเจ้าท่า ผ.2 บริเวณแม่น้ำน้อย​ ต.กระแชง​ อ.บางไทร​ จ.พระนครศรีอยุธยา
เรือเจ้าท่า ผ.5 บริเวณแม่น้ำลพบุรี​ ต.บางปะหัน​ อ.บางปะหัน​ จ.พระนครศรีอยุธยา
ชุดเรือเจ้าท่า ผ.6 บริเวณแม่น้ำน้อย​ หน้าวัดอนุกุญชรหรืออ่าวกะเพาะหมู​ ต.ช้างน้อย​ อ.บางไทร​ จ.พระนครศรีอยุธยา


ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เร่งปฏิบัติตามข้อสั่งการ จัดหน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช​  กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เร่งปฏิบัติตามข้อสั่งการ จัดหน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช​  กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เร่งปฏิบัติตามข้อสั่งการ จัดหน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช​  กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เร่งปฏิบัติตามข้อสั่งการ จัดหน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช​