Menu

ภาพกิจกรรม

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 หัวหน้างานโยธาและสำรวจ นายมรุต สุขประกอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสำรวจสบ.1 ดำเนินการสำรวจออกแบบสร้างแผนที่เพื่อทำการขุดลอก บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 หัวหน้างานโยธาและสำรวจ นายมรุต สุขประกอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสำรวจสบ.1 ดำเนินการสำรวจออกแบบสร้างแผนที่เพื่อทำการขุดลอก บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา
ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ขุดลอกเพื่อเพิ่มพื้นที่ระบายน้ำในฤดูน้ำหลากและเพื่มพื้นที่เก็บน้ำในฤดูแล้ง


ภาพกิจกรรม:

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 หัวหน้างานโยธาและสำรวจ นายมรุต สุขประกอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสำรวจสบ.1 ดำเนินการสำรวจออกแบบสร้างแผนที่เพื่อทำการขุดลอก บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา  ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 หัวหน้างานโยธาและสำรวจ นายมรุต สุขประกอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสำรวจสบ.1 ดำเนินการสำรวจออกแบบสร้างแผนที่เพื่อทำการขุดลอก บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา  ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 หัวหน้างานโยธาและสำรวจ นายมรุต สุขประกอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสำรวจสบ.1 ดำเนินการสำรวจออกแบบสร้างแผนที่เพื่อทำการขุดลอก บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา  ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 หัวหน้างานโยธาและสำรวจ นายมรุต สุขประกอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสำรวจสบ.1 ดำเนินการสำรวจออกแบบสร้างแผนที่เพื่อทำการขุดลอก บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา  ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 หัวหน้างานโยธาและสำรวจ นายมรุต สุขประกอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสำรวจสบ.1 ดำเนินการสำรวจออกแบบสร้างแผนที่เพื่อทำการขุดลอก บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา  ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 หัวหน้างานโยธาและสำรวจ นายมรุต สุขประกอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสำรวจสบ.1 ดำเนินการสำรวจออกแบบสร้างแผนที่เพื่อทำการขุดลอก บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา  ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 หัวหน้างานโยธาและสำรวจ นายมรุต สุขประกอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสำรวจสบ.1 ดำเนินการสำรวจออกแบบสร้างแผนที่เพื่อทำการขุดลอก บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา  ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 หัวหน้างานโยธาและสำรวจ นายมรุต สุขประกอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสำรวจสบ.1 ดำเนินการสำรวจออกแบบสร้างแผนที่เพื่อทำการขุดลอก บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา  ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี