Menu

ภาพกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 23 พค. 63​ นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า,นายสมพงษ์ จิระศิริเลิศ รองอธิบดี,นายณัฐชัย พลกล้า ผสบ.,นายธงชัย พงษ์วิชัย ผจภ.2,นายสุธี วงศ์โต ผสบ.1 และคณะลงพื้นที่ เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน

ของหน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช​ ดำเนินการโดย​ ชุดเรือเจ้าท่า ผ.2 ,ชุดเรือเจ้าท่า ผ.6​ ของกรมเจ้าท่า และร่วมบูรณาการกับรถตักแบ็คโฮ​ของ ​อบจ.พระนครศรีอยุธยา​ ปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช​ บริเวณ​แม่น้ำน้อย​ อ่าววัดอนุกุญชร​ ต.ช้างน้อย​ อ.บางไทร​ จ.พระนครศรีอยุธยาวันเสาร์ที่ 23 พค. 63​ นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า,นายสมพงษ์ จิระศิริเลิศ รองอธิบดี,นายณัฐชัย พลกล้า ผสบ.,นายธงชัย พงษ์วิชัย ผจภ.2,นายสุธี วงศ์โต ผสบ.1 และคณะลงพื้นที่ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช​ ดำเนินการโดย​ ชุดเรือเจ้าท่า ผ.2 ,ชุดเรือเจ้าท่า ผ.6​ ของกรมเจ้าท่า และร่วมบูรณาการกับรถตักแบ็คโฮ​ของ ​อบจ.พระนครศรีอยุธยา​ ปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช​ บริเวณ​แม่น้ำน้อย​ อ่าววัดอนุกุญชร​ ต.ช้างน้อย​ อ.บางไทร​ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยพื้นที่ดังกล่าว สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda) ได้สำรวจด้วยดาวเทียมและให้ข้อมูลว่าบริเวณดังกล่าวเป็น 1 ใน 128 จุด ที่มีผักตบชวาหนาแน่น ครอบคลุมพื้นที่ 593 ไร่ คิดเป็นปริมาณผักตบชวาประมาณ 40,000-45,000 ตัน ซึ่งตามการสั่งการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาให้แล้วเสร็จก่อนฝนจะมา ภายในเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 มีแผนกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (แม่น้ำเจ้าพระยา,แม่น้ำลพบุรี,แม่น้ำป่าสัก,แม่น้ำน้อย และคลองธรรมชาติ ฯลฯ) ประมาณ 340,800 ตัน ปัจจุบันสามารถกำจัดผักตบชวาฯไปได้แล้วประมาณ 217,000 ตัน ผลงานคิดเป็นร้อยละ 63.67 และยังคงปฏิบัติงานต่อไปจนจะแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ และบริษัท SAKUN.C ได้นำเรือต้นแบบมาสาธิตการปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาในบริเวณดังกล่าวด้วย


ภาพกิจกรรม:

 วันเสาร์ที่ 23 พค. 63​  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า,นายสมพงษ์ จิระศิริเลิศ รองอธิบดี,นายณัฐชัย พลกล้า ผสบ.,นายธงชัย พงษ์วิชัย ผจภ.2,นายสุธี วงศ์โต ผสบ.1 และคณะลงพื้นที่ เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน  วันเสาร์ที่ 23 พค. 63​  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า,นายสมพงษ์ จิระศิริเลิศ รองอธิบดี,นายณัฐชัย พลกล้า ผสบ.,นายธงชัย พงษ์วิชัย ผจภ.2,นายสุธี วงศ์โต ผสบ.1 และคณะลงพื้นที่ เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน  วันเสาร์ที่ 23 พค. 63​  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า,นายสมพงษ์ จิระศิริเลิศ รองอธิบดี,นายณัฐชัย พลกล้า ผสบ.,นายธงชัย พงษ์วิชัย ผจภ.2,นายสุธี วงศ์โต ผสบ.1 และคณะลงพื้นที่ เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน  วันเสาร์ที่ 23 พค. 63​  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า,นายสมพงษ์ จิระศิริเลิศ รองอธิบดี,นายณัฐชัย พลกล้า ผสบ.,นายธงชัย พงษ์วิชัย ผจภ.2,นายสุธี วงศ์โต ผสบ.1 และคณะลงพื้นที่ เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน  วันเสาร์ที่ 23 พค. 63​  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า,นายสมพงษ์ จิระศิริเลิศ รองอธิบดี,นายณัฐชัย พลกล้า ผสบ.,นายธงชัย พงษ์วิชัย ผจภ.2,นายสุธี วงศ์โต ผสบ.1 และคณะลงพื้นที่ เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน  วันเสาร์ที่ 23 พค. 63​  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า,นายสมพงษ์ จิระศิริเลิศ รองอธิบดี,นายณัฐชัย พลกล้า ผสบ.,นายธงชัย พงษ์วิชัย ผจภ.2,นายสุธี วงศ์โต ผสบ.1 และคณะลงพื้นที่ เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน