Menu

ภาพกิจกรรม

การชี้แจงกรณีขุดลอกแม่น้ำท่าจีน อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563ชี้แจงกรณีการขุดลอกแม่น้ำท่าจีน แล้วมีการโค่นต้นลำพูอายุ 100 ปี
ตามที่ khaosod online  ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ บ้านลิตเติ้ลทรี แจ้งว่ามีการขุดลอกแม่น้ำท่าจีนในเขตพื้นที่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และมีการขุดต้นลำพูอายุ 100 ปี ที่อยู่ริมตลิ่งเสียหาย และมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับการตัดต้นลำพูทิ้ง นั้น
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563  กรมเจ้าท่า โดยนายสุธี  วงศ์โต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 และนายมาโนช สรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม ได้เดินทางไปชี้แจงและรับฟังปัญหาดังกล่าวแล้วขอเรียนดังนี้ การขุดลอกแม่น้ำท่าจีนในบริเวณดังกล่าว เป็นงานจ้างเหมาขุดลอกประจำปีงบประมาณ 2563 ตามสัญญาของกรมเจ้าท่า เลขที่ 39/2563/พย. ลงวันที 30 มีนาคม 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 28 มิถุนายน 2563 โดยมีวัสดุขุดลอก 436,700 ลบ.ม. โดยเป็นการขุดลอกตามแผนแม่บทบูรณาการน้ำแห่งชาติ เป็นการขุดลอกเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง รักษาสภาพลำน้ำให้คงสภาพตามธรรมชาติ และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้ารับฟังคำชี้แจง ประกอบด้วย นางจงรักษ์ โตรักษา      รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่, นายสมบูรณ์ แดงสวัสดิ์ กำนันตำบลบ้านใหม่, นายสมมาตร ฉัตรเงิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เห็นด้วยกับการขุดลอกดังกล่าว และแจ้งว่าการขุดลอกทำให้น้ำระบายได้ดีขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งผักตบชวาและวัชพืชไม่เกาะติดบริเวณที่ตื้นเขินที่ขุดลอกออกไป และได้เดินทางไปชี้แจงให้ผู้ใช้เฟซบุ้ก ชื่อ บ้านลิตเติ้ลทรี ทราบ เมื่อเวลา 11.00 น.ประกอบด้วย        คุณศิริลักษณ์ ริ้วบำรุง, คุณศิริวิทย์ ริ้วบำรุง เจ้าของร้านอาหารลิตเติ้ลทรี และนายบุญเชิด หัมพานนท์ ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับทราบวัตุประสงค์และรายละเอียดของโครงการขุดลอกฯ โดยการขุดลอกจะเน้นการ      ขุดลอกเพื่อการระบายน้ำและที่ตื้นเขินชายตลิ่งที่ยื่นเข้าไปในร่องน้ำ (ขุดลอกโค้งด้านใน) เพื่อให้ร่องน้ำมีความสมดุลตามธรรมชาติ โดยจะให้มีผลการะทบกับต้นไม้ที่อยู่บริเวณริมตลิ่งน้อยที่สุด ทั้งนี้ในจุดที่แจ้งว่าจะมีการขุดต้นลำพูอายุ 100 ปี บริเวณด้านที่ติดกับริมน้ำของบ้านลิตเติ้ลทรี  ได้ชี้แจงว่าโครงการขุดลอกดังกล่าวไม่ได้ขุดลอกในพื้นที่บริเวณนั้นแต่อย่างใด และจะไม่มีการขุดต้นไม้ขนาดใหญ่บริเวณดังกล่าวออก ทั้งนี้ได้แจ้งให้ผู้ร้อง     ได้รับทราบและมีความเข้าใจในคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าเป็นอย่างดีแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ภาพกิจกรรม:

การชี้แจงกรณีขุดลอกแม่น้ำท่าจีน อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563  การชี้แจงกรณีขุดลอกแม่น้ำท่าจีน อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563