Menu

ภาพกิจกรรม

สบ.1 : รายงานจาก “ปกPM 2.5” ประจำเดือน พ.ค. 2563 ตามมาตรการป้องกันฝุ่นพิษ PM2.5 ครบทุกวัน ผลการดำเนินงานครบถ้วนตามสั่งการ ร้อยละ 100สบ.1 : รายงานจาก “ปกPM 2.5” ประจำเดือน พ.ค. 2563
ตามมาตรการป้องกันฝุ่นพิษ PM2.5 ครบทุกวัน
ผลการดำเนินงานครบถ้วนตามสั่งการ ร้อยละ 100
……..
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า
ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันฝุ่นพิษ PM 2.5
ด้วยการบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำวัน ตามคู่มือปฏิบัติงาน
ครบถ้วนทุกๆวัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
พร้อมรายงานลงใน ระบบออฟไลน์ และ ระบบออนไลน์ ทุกๆวัน


ภาพกิจกรรม:

สบ.1 : รายงานจาก “ปกPM 2.5” ประจำเดือน พ.ค. 2563 ตามมาตรการป้องกันฝุ่นพิษ PM2.5 ครบทุกวัน ผลการดำเนินงานครบถ้วนตามสั่งการ ร้อยละ 100  สบ.1 : รายงานจาก “ปกPM 2.5” ประจำเดือน พ.ค. 2563 ตามมาตรการป้องกันฝุ่นพิษ PM2.5 ครบทุกวัน ผลการดำเนินงานครบถ้วนตามสั่งการ ร้อยละ 100