Menu

ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 29 เม.ย.63 หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช​ชุดเรือเจ้าท่า ผ.1และ เรือเจ้าท่า 103 ปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช​บริเวณคลองบางพระครู​ เป็นคลองสาขาแม่น้ำลพบุรี​ ต.บ้านขล้อ​ อ.บางปะหัน​ จ.พระนครศรีอยุธยา
ชุดเรือเจ้าท่า ผ.2และ เรือเจ้าท่า 203 ปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช​ บริเวณแม่น้อย​ หน้าวัดสุนทราราม(วัดห่อหมก)​หรืออ่าววัดช้างน้อย​ ต.ห่อหมก​ อ.บางไทร​ จ.พระนครศรึอยุธยา
ทีมงานเจ้าหน้าที่เรือเจ้าท่าผ.5พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางปะหัน​ ร่วมผูกมัดแพลูกบวบเพื่อเตรียมสกัดกั้นผักตบชวาบริเวณตอม่อสะพานข้ามแม่น้ำลพบุรี​ หน้าที่ว่าการอำเภอบางปะหัน
ชุดเรือเจ้า​ท่า ผ.6 และเรือเจ้าท่า 603 ปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช​ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา​ ต.บางกระสั้น​ อ.บางปะอิน​ จ.พระนครศรีอยุธยา


ภาพกิจกรรม:

วันอังคารที่ 29 เม.ย.63 หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช​   วันอังคารที่ 29 เม.ย.63 หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช​   วันอังคารที่ 29 เม.ย.63 หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช​