Menu

ภาพกิจกรรม

นายสุธี วงค์โต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1

ร่วมการประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาจัดลำดับความสำคัญแผนงาน เพื่อบรรเท่าอุทกภัยในลุ่มเจ้าพระยา      นายสุธี วงค์โต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1

 และนายมรุต สุขประกอบ หัวหน้างานโยธาและสำรวจ ได้เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศ

 โครงการศึกษาจัดลำดับความสำคัญแผนงาน เพื่อบรรเท่าอุทกภัยในลุ่มเจ้าพระยา 

 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 

 ณ ห้องประชุมเอสเพรสโซ่ เดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท พระนครศรีอยุธยาภาพกิจกรรม:

นายสุธี วงค์โต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1  นายสุธี วงค์โต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1  นายสุธี วงค์โต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1  นายสุธี วงค์โต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1  นายสุธี วงค์โต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1