Menu

ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่27สค.62เวลา09.00น.ผสบ.1มอบหมายนายนิพนธ์​ เธียรประยูร​ หน.งานอำนวยการฯพร้อมเจ้าหน้าที่สบ.1​

เรือท้องแบนกรมเจ้าท่า​จำนวน2ลำร่วมKick Off​บูรณาการกำจัดผักตบชวาฯวันอังคารที่27สค.62เวลา09.00น.ผสบ.1มอบหมายนายนิพนธ์​ เธียรประยูร​ หน.งานอำนวยการฯพร้อมเจ้าหน้าที่สบ.1​และเรือท้องแบนกรมเจ้าท่า​จำนวน2ลำร่วมKick Off​บูรณาการกำจัดผักตบชวาฯบริเวณคลองตาเมฆ​ ต.บ้านแพรก​ อ.บ้านแพรก​ จ.พระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์​ ภาตะนันท์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ เป็นประธานกิจกรรมฯ

ภาพกิจกรรม:

วันอังคารที่27สค.62เวลา09.00น.ผสบ.1มอบหมายนายนิพนธ์​ เธียรประยูร​ หน.งานอำนวยการฯพร้อมเจ้าหน้าที่สบ.1​  วันอังคารที่27สค.62เวลา09.00น.ผสบ.1มอบหมายนายนิพนธ์​ เธียรประยูร​ หน.งานอำนวยการฯพร้อมเจ้าหน้าที่สบ.1​  วันอังคารที่27สค.62เวลา09.00น.ผสบ.1มอบหมายนายนิพนธ์​ เธียรประยูร​ หน.งานอำนวยการฯพร้อมเจ้าหน้าที่สบ.1​  วันอังคารที่27สค.62เวลา09.00น.ผสบ.1มอบหมายนายนิพนธ์​ เธียรประยูร​ หน.งานอำนวยการฯพร้อมเจ้าหน้าที่สบ.1​  วันอังคารที่27สค.62เวลา09.00น.ผสบ.1มอบหมายนายนิพนธ์​ เธียรประยูร​ หน.งานอำนวยการฯพร้อมเจ้าหน้าที่สบ.1​  วันอังคารที่27สค.62เวลา09.00น.ผสบ.1มอบหมายนายนิพนธ์​ เธียรประยูร​ หน.งานอำนวยการฯพร้อมเจ้าหน้าที่สบ.1​  วันอังคารที่27สค.62เวลา09.00น.ผสบ.1มอบหมายนายนิพนธ์​ เธียรประยูร​ หน.งานอำนวยการฯพร้อมเจ้าหน้าที่สบ.1​  วันอังคารที่27สค.62เวลา09.00น.ผสบ.1มอบหมายนายนิพนธ์​ เธียรประยูร​ หน.งานอำนวยการฯพร้อมเจ้าหน้าที่สบ.1​