Menu
 • ภาพกิจกรรม

 • ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ ของรางวัลพิเศษจากผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557
  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมกิจกรรมจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ ของรางวัลพิเศษจากผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 ณ ลานหน้าอาคาร 1 กรมเจ้าท่า

 • กรมเจ้าท่า ออกดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อดูแลความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ทางน้ำ
  กรมเจ้าท่า ออกดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อดูแลความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ทางน้ำ ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2557

 • อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ
  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง แนวทางการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินคดีและการบังคับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1

 • กรมเจ้าท่า ร่วมกับ ศรต. โรงพยาบาลตำรวจ จัดหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
  กรมเจ้าท่า ร่วมกับ ศรต. โรงพยาบาลตำรวจ จัดหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับบุคลากรกรมเจ้าท่า