Menu
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  {module infonewsitem}

 • กรมเจ้าท่าจัดอบรมผู้ดูแลเว็บไซต์
  กรมเจ้าท่าจัดอบรมเจ้าหน้าที่ส่วนกลางในการดูแลเว็บไซต์กรม

 • สะดวก ปลอดภัย คมนาคมยุคใหม่ ใส่ใจคนพิการ
  เจ้าท่าสายด่วน แจ้งเหตุทางน้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 1199

 • อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมผู้บริหาร พบสื่อมวลชนแถลงนโยบายปี 2557
  นายศรศักดิ์  แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมผู้บริหาร พบสื่อมวลชนแถลงนโยบายปี 2557 เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ภารกิจหรือโครงการต่างๆของกรมฯ

 • อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมกิจกรรมจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ ของรางวัลพิเศษจากผู้บริหาร
  นายศรศักดิ์  แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมกิจกรรมจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ ของรางวัลพิเศษจากผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 ณ ลานหน้าอาคาร 1 กรมเจ้าท่า

 • อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 57 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557
  นายศรศักดิ์  แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 57 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 ณ ลานหน้าอาคาร 1 กรมเจ้าท่า 

สื่อประชาสัมพันธ์

{embedscript}/md/modules/mod_jw_srfr/tmpl/slideshow/js/jquery.min.js{/embedscript} {embedscript}/md/modules/mod_jw_srfr/tmpl/slideshow/js/jquery.infinitecarouselmax.js{/embedscript} {embedscript}$(function(){ $('#carousel1').infiniteCarousel(); });{/embedscript}
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กรมเจ้าท่าจัดอบรมผู้ดูแลเว็บไซต์

 • สะดวก ปลอดภัย คมนาคมยุคใหม่ ใส่ใจคนพิการ

 • อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมผู้บริหาร พบสื่อมวลชนแถลงนโยบายปี 2557

 • อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมกิจกรรมจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ ของรางวัลพิเศษจากผู้บริหาร

 • อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 57 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557